Uherské Hradiště a okolí

Uherské Hradiště

Královské město Uherské Hradiště bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Ve městě se nachází Slovácké muzeum, Aquapark, Kina, Slovácké divadlo a mnoho dalšího. Virtuální prohlídka města - http://www.mesto-uh.panopro.cz/

Hrad Buchlov

Hrad Buchlov je královský hrad stojící na jednom z nejvyšších kopců Chřibů (520 m n. m.) nad městečkem Buchlovicemi a zdaleka viditelný v širokém údolí.

Hotel Buchlovice

Hotel v blízkosti středověkého hradu Buchlov a poblíž unikátního barokního zámku se zámeckou zahradou.

Aquapark Uherské Hradiště

Osvěžení a zábava v jednom z největších aquaparků v okolí, plavání, zábava, wellness...

Zámek Buchlovice

Barokní zámek. Interiéry bohatě zdobeny štukami a malbami, zámecká vinotéka, záchranné stanice volně žijících živočichů a zookoutek, terasovitá zahrada s anglickým parkem s množstvím jehličnatých i listnatých stromů, rhododendronů a azalek.

Archeoskanzen Modrá

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město - Velehrad. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem.